Categorieën
02-5887005

Klantenservice

CMR vrachtbrief invullen

Beweeg de muis over onderstaande CMR vrachtbrief om aanvullende informatie te zien.

Klik hier voor onze CMR vrachtbrieven.

1. Dit is het vak van de afzender
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

 • Naam, adres en land van de opdrachtgever van het vervoer

2. Dit is het vak van de geadresseerde
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

 • Naam, adres en land van de partij voor wie de goederen bestemd zijn

3. Plaats en datum inontvangstneming
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

 • Land en plaats waar de vervoerder goederen in ontvangst neemt
 • Deze plaats kan afwijken van het adres van geadresseerde, het kan zelfs een heel ander bedrijf zijn
 • Datum van belang voor start van verjaringstermijn voor eventuele schadeclaim

4. Plaats bestemd voor aflevering
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

 • Land en plaats waar de vervoerder goederen aflevert
 • Deze plaats kan afwijken van het adres van geadresseerde, het kan zelfs een heel ander bedrijf zijn

5. Hoofdvervoerder
Verplicht in te vullen door (of namens) de vervoerder

 • Naam en adres van de vervoerder. Dat is de partij die de vervoersovereenkomst aan gaat met de afzender, ook wel hoofdvervoerder genoemd
 • Dus niet de expediteur
 • Naam van de vervoerder hoeft niet overeen te komen met de feitelijke vervoerder, die in vak 15 ondertekent

6. Ondervervoerder
Alleen bij ondervervoer in te vullen door (of namens) de vervoerder

 • Dit vak wordt alleen ingevuld, als het vervoer door een ondervervoerder wordt uitgevoerd
 • Dit vak invullen op het moment dat de lading en de vrachtbrief feitelijk worden overgenomen door de opvolgende vervoerder van de hoofdvervoerder uit vak 5
 • Invullen: naam en adres van de opvolgend vervoerder

7. Opvolgende vervoerder
Alleen bij opvolgend vervoer in te vullen door (of namens) de vervoerder

 • Dit vak wordt alleen ingevuld, als het vervoer door twee of meer vervoerders wordt uitgevoerd
 • Dit vak invullen op het moment dat de lading en de vrachtbrief feitelijk worden overgenomen door de opvolgende vervoerder van de hoofdvervoerder uit vak 5, of de ondervervoerder uit vak 6
 • Invullen: naam en adres van de opvolgend vervoerder

8. Transportgebonden kosten

 • Bijvoorbeeld: wachttijden

9. Voorbehoud en opmerkingen
Indien van toepassing in te vullen door (of namens) de afzender
Dit van is gereserveerd voor bijzondere afspraken, zoals:

 • Zending moet binnen een bepaalde termijn of voor een bepaalde datum worden afgeleverd
 • Vaststellen van een bijzonder belang
 • Een hogere aansprakelijkheidslimiet voor de vervoerder (uitsluitend mogelijk bij nationaal vervoer én als dit vakje ook een daarvoor geldende toeslag in euro's (of andere valuta) of in procenten of promillen wordt genoemd)

10. Vervoerde goederen
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender
Korte omschrijving van het soort goederen. Bijvoorbeeld: appels, wasmachines, boeken

 • Bij gevaarlijke stoffen dient de juiste ADR-code vermeld te worden. Eventueel in vak 13 (instructies) aanvullende instructies vermelden

11. Bijgevoegde documenten
Indien van toepassing in te vullen door (of namens) de afzender
Bijvoorbeeld: pakbon

12. Plaats en datum van afgifte
Verplicht in te vullen door (of namens) de vervoerder

13. Instructies afzender
Indien van toepassing in te vullen door (of namens) de afzender

 • Instructies van de afzender gericht aan de vervoerder
 • De instructies zijn noodzakelijk om het vervoer veilig en schadevrij te laten plaatsvinden
 • Bijvoorbeeld: 'temperatuur -18C continu', 'voor aflevering afzender bellen'. Instructies met betrekking tot douanedocumenten, gebruik van bepaalde parkeerplaatsen, 'niet roken', bepaald tijdstip van aflevering, enz.
 • Als de temperatuur van de goederen bij het laden afwijkt van de temperatuur, waaronder die volgens de instructie moet worden vervoerd, dan moet dat in vak 18 genoteerd worden

14. Handtekening afzender
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

15. Handtekening vervoerder
Verplicht in te vullen door (of namens) de vervoerder

 • Ondertekening door de vervoerder (namens hem de chauffeur)
 • Indien de feitelijke vervoerder een ander is dan in vak 16 vermeld, dan tekent de feitelijke vervoerder namens de (hoofd)vervoerder
 • Handtekening plus bedrijfsstempel en/of kentekennummer van de trekkende eenheid
 • Naam ondertekenaar in blokletters

16. Handtekening van de geadresseerde

 • Ondertekening door ontvanger, die op het adres zoals vermeld in vak 3, de zending in ontvangst neemt. Meestal is de ontvanger ook de geadresseerde
 • Als er zichtbare schade is aan de zending, dan kan de ontvanger dat in dit vak vermelden
 • Plaats, datum en handtekening plus bedrijfsstempel/naam van de ontvanger
 • Naam van de ondertekenaar in blokletters

Vrachtbrief nummer
Verplicht in te vullen door (of namens) de vervoerder


Tip: gebruik deze pagina voor interne opleidingsdoeleinden.
Het staat je vrij om naar deze pagina te verwijzen in je eigen webomgeving.
Gebruik hiervoor de volgende link:  https://www.logistiekdirect.be/cmr-invullen 

Onze best verkochte CMR vrachtbrieven

perfectteken

Dé totaalleverancier voor de logistiek!

 • Altijd een goede kwaliteit voor een scherpe prijs
 • Vaste klanten bestellen via overschrijving
 • Advies door specialisten

Toegang tot Black Friday early access

Als je je nu inschrijft op onze nieuwsbrief, krijg je toegang tot onze early access tot de Black Friday deals. Dat betekent dat jij als eerste korting kunt pakken rondom Black Friday. Mis dit niet!

10% korting op je volgende bestelling?

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, ontvang je een unieke kortingscode voor 10% korting op je volgende bestelling, m.u.v. de categorie "pallets" en kortingsartikelen. Je ontvangt deze kortingscode via mail binnen 3 dagen na inschrijving.